Despre noi

Conducere

DIRECTOR DE DEPARTAMENT:
Șef lucr. Dr. Ing. Liliana HRISTIAN

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:
Prof. Dr. Ing. Adriana MUSTAȚĂ
Șef lucr. Dr. Ing. Ana Lăcrămioara LEON

 

Baza actualului Departament de “Ingineria si Designul Produselor Textile” o constituie Catedra de “Tehnologia si Designul Produselor Textile”, respectiv Catedra de “Filatura-Tesatorie”. Evolutia timp de peste 60 de ani a facultatii noastre, precum si transformarile survenite in industria textila romaneasca s-au resimtit in structura si modul de organizare a departamentului IDPT. In tabelul urmator se prezinta o centralizare a numarului de posturi didactice in perioada 1962-2014.

Evolutia numarului de posturi didactice in catedra / departament

Anii universitari                                         Numarul de posturi didactice
de referinta                       Total             Profesori           Conferentiari         Sef lucrari si asistenti
1962 – 1963                          18                 2                           3                                    13
1982 – 1983                          39                 3                           7                                    29
1992 – 1993                          86               14                           7                                    65
2002 – 2003                          44               13                           9                                    22
2012 – 2013                          27                5                            6                                    16
2013 – 2014                          24                4                            6                                    14

Pregatirea stiintifica la nivel academic a cadrelor didactice si acordarea primelor titluri stiintifice a inceput la Catedra de Filatura-Tesatorie, in anul 1967 sub conducerea prof. univ. Ioan C. Stefanescu. Au fost acordate primele titluri stiintifice, nu  numai membrilor catedrei de Filatura-Tesatorie (Dumitru Liute – 1971, Marchis Olimpia – 1972) ci si cadrelor didactice din celelalte catedre de specialitati (Mateescu Mircea – 1979, Hagiu Emil – 1979, Duma Lacramioara – 1977), care au beneficiat de unicul conducator de doctorat in domeniul Tehnologiei mecanice textile, existent in tara in acei ani.

Dupa 1990 s-a extins foarte mult pregatirea stiintifica organizata prin doctorat in cadrul catedrei/departamentului, prin acordarea titlului de conducator stiintific la mai multi  profesori universitari: Marchis Olimpia (1990), Hanganu Vasile (1990), Liute Dumitru (1991), Ciocoiu Mihai (1992), Preda Constantin (1994), Chinciu Daniel (1997), Avram Dorin (2010) si Cioara Ioan (2010).

Criteriile formative moderne aplicate de cadrele didactice si rezultatele pregatirii specialistilor in domeniul ingineriei textile sunt apreciate favorabil atat de companiile industriale, cat si de sectoarele de cercetare si proiectare. Multi absolventi ai specializarii “Tehnologia si Designul Produselor Textile” isi desfasoara activitatea in universitati din tara si strainatate, in prestigioase institute de cercetare, avand rezultate remarcabile.

Activitatea noastra se desfasoara in laboratoare si statii pilot moderne, ce permit aplicarea in practica si aprofundarea cunostintelor teoretice de specialitate, precum si dezvoltarea unor teme de cercetare aplicativa, in vederea elaborarii lucrarilor de licenta si disertatie.