Admitere

admis_2014

In Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial studiile universitare de licenta in domeniul INGINERIE INDUSTRIALA se desfasoara la forma de invatamant cu frecventa (zi), avind durata de patru ani. Mai multe informații găsiți aici.

Absolventii de invatamint superior – ingineri, dar nu numai – pot urma studii universitare de masterat la specializarea „Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie”. Mai multe informații găsiți aici.

Specializarea de master “Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie” are drept scop formarea de specialisti cu studii aprofundate in domeniul asigurarii calitatii si a managementului calitatii totale (TQM).

Aprofundarea cunostintelor se realizeaza pe parcursul a doi ani de studii, fiind dobandite competentele necesare pentru a urma o cariera de succes in domenii cerute de piata muncii. Programul de studiu este adaptat la dinamica cunoasterii in domeniu, prin noutatea si complexitatea informatiilor aduse de fiecare disciplina. Elaborarea planului de invatamant s-a efectuat in conformitate cu Procedura elaborata de Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, respectand reglementarile in vigoare.

Planul de invatamant pentru programul de studii de master ACDTP este disponibil aici.

Toate curriculele sunt permanent reactualizate si armonizate cu cele similare de la facultatile de profil din UE. Masteranzii au la dispozitie materiale suport in format electronic (postate pe site-ul facultatii), dar si publicate la edituri acreditate din Iasi si din tara.

Dintre tehnologiile moderne de predare-invatare se pot enumera:

 • prelegere utilizand laptop/desktop si aparate de videoproiecţie;
 • utilizarea mijloacelor de prezentare moderne de tip multimedia;
 • utilizarea internetului pentru documentarea de specialitate;
 • folosirea de suporturi de curs de tip e-Learning;
 • utilizarea prezentarilor video si a animatiilor pe suport CD/DVD donate de companii din domeniul textil sau primite de titulari cu ocazia targurilor de specialitate (ITMA);
 • folosirea programelor software de simulare a activitatii organizatiei (ARENA), pentru de analiza si control al calitatii (STATISTICA, SPSS) sau cele din laboratoarele de monitorizare si conducere automata a proceselor textile;
 • utilizarea instalatiilor si aparatelor moderne de analiza a caracteristicilor specifice materialelor textile, softuri specializate pentru proiectarea tesaturilor, tricoturilor si materialelor neţesute, a sistemelor CAD-CAM pentru tesaturi/tricoturi/confectii/produse din piele si inlocuitori.

Absolvirea masterului ACDTP asigura pregatirea necesara pentru a urma un ciclu de Doctorat in domeniul “Ingineriei Industriale”, in cazul in care se doreste o cariera in cercetare-proiectare sau in invatamantul superior. Aceasta traiectorie a fost aleasa de numerosi absolventi ai facultatii noastre si nu numai, care ne reprezinta cu succes atat in tara, cat si  in strainatate.

 

Specializarea de licenta “Tehnologia si designul produselor textile”, din cadrul domeniului inginerie industriala, are drept scop formarea de specialisti cu competente generale si profesionale in ingineria textila. Programul de studiu este adaptat la dinamica cunoasterii in domeniu, prin noutatea informatiei adusa de fiecare disciplina.

Programul de studii TDPT are un caracter multidisciplinar, prin imbinarea disciplinelor fundamentale specifice domeniului cu discipline formative a abilitatilor creative, estetice, ergonomice, functionale, structural-constructive, economice si manageriale. In cadrul planului de invatamant sunt prevazute discipline de specialitate obligatorii, optionale si facultative, care abordeaza procesele, procedeele si tehnologiile de fabricare a produselor textile (fire, tesaturi, tricoturi, netesute, confectii). Totodata, se acorda atentie tehnologiilor pentru produse textile tehnice si produse textile inteligente, sistemelor de fabricatie, problemelor de management, costuri, calitate etc.

Elaborarea planului de invatamant s-a efectuat in conformitate cu Procedura elaborata de Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, respectand reglementarile in vigoare. Planul de invatamant este corelat cu planurile de invatamant ale celorlalte specializari din domeniul ingineriei industriale, care functioneaza in cadrul Facultatii de Textile-Pielarie si Management Industrial. Disciplinele de specialitate abordeaza, atat aspecte specifice, cat si notiuni de fibre, mecanica, mecanisme, organe de masini, modelare si optimizare a proceselor etc.

Planul de invatamant pentru programul de studii de licenta TDPT este disponibil aici .

Dintre tehnologiile moderne de predare-invatare se pot enumera:

 • prelegere utilizand laptop/desktop si aparate de videoproiecţie;
 • utilizarea mijloacelor de prezentare moderne de tip multimedia;
 • utilizarea internetului pentru documentarea de specialitate;
 • folosirea de suporturi de curs de tip e-Learning;
 • utilizarea de softuri educationale pentru domeniul textil puse la dispozitie titularilor de discipline prin intermediul Proiectului Leonardo da Vinci „New Textile Learning Tools Project-TexTag”(2008-2010), cu module de instruire pentru preparatie, tesatorie, netesute, structura tesaturilor, structura tricoturilor, finisare chimica (proiect coordonat de Media Innovations (Anglia), in cadrul caruia Facultatea TPMI este partenera);
 • utilizarea modulelor de instruire asistata de calculator in filatura si tesatorie elaborate de cadre didactice ale Departamentului IDPT;
 • utilizarea prezentarilor video si a animatiilor pe suport CD/DVD donate de companii din domeniul textil sau primite de titulari cu ocazia targurilor de specialitate (ITMA);
 • folosirea programelor software de simulare a activitatii organizatiei (ARENA), pentru de analiza si control al calitatii (STATISTICA, SPSS) sau cele din laboratoarele de proiectare tehnologica asistata de calculator si de monitorizare & conducere automata a proceselor textile;
 • utilizarea instalatiilor si aparatelor moderne de analiza a caracteristicilor specifice materialelor textile, softuri specializate pentru proiectarea tesaturilor, tricoturilor si materialelor neţesute, a sistemelor CAD-CAM pentru tesaturi.

Pe parcursul anilor de studiu, cadrele didactice din Departamentul de “Ingineria si Designul Produselor Textile” asigura studentilor o pregatire solida in domeniul ingineriei industriale si a proiectarii produselor textile (fire, tesaturi, tricoturi, confectii, netesute). Toate curriculele sunt permanent reactualizate si armonizate cu cele similare de la facultatile de profil din UE.