Misiune și obiective

Misiunea specializarii „Tehnologia si designul produselor textile” este de a pregati specialisti competitivi in domeniul ingineriei industriale, capabili sa utilizeze cunostinte tehnice, stiintifice si interdisciplinare valoroase, de a desfasura activitati specifice de creare, valorificare si transfer catre societate a cunostintelor dobandite, in vederea coordonarii si conducerii activitatilor in procesele economice ale societatii romanesti si ale lumii contemporane.

Obiective specifice

Obiectivele specifice specializarii TDPT sunt:

  • pregatirea inginerilor la standarde europene, care sa dispuna de un cuantum de cunostinte necesar pentru conducerea si conceperea de tehnologii performante, pentru asimilarea de noi produse clasice sau inteligente, pentru prelucrarea superioara a bazei de materii prime tot mai diversificata;
  • desfașurarea de activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica, in acord cu cerintele societatii bazate pe cunoastere, asigurarea de servicii de expertiza, consultanta si educatie permanenta pentru beneficiari din mediul economic;
  • asigurarea competentelor generale si specifice in acord cu cerintele pietei muncii si in conformitate cu standardele europene si internationale;
  • formarea personalului tehnic de specialitate cu inalta calificare pentru industria textila si pentru invatamantul universitar si preuniversitar;
  • perfectionarea inginerilor-cadre didactice din invatamantul preuniversitar cu profil tehnic textil, pentru dezvoltarea carierei;
  • dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru insusirea cunostintelor generale privind managementul productiei si a relatiilor industriale;
  • dezvoltarea competentelor si abilitatilor pentru utilizarea tehnicilor si a instrumentelor informatice dedicate activitatilor de proiectare a tehnologiilor de obtinere a produselor textile si a designului acestora;
  • asigurarea cunostintelor de desen tehnic si a abilitatilor de realizare a materialelor grafice asistate de calculator;
  • dezvoltarea cunostintelor pentru realizarea materialelor de promovare a produselor, de analiza si interpretarea comportamentului consumatorului si evolutiei pietei;
  • perfectionarea continua a specialistilor din domeniul textil.