Cerc științific studențesc

CERCUL CALITĂȚII  – EVALUAREA SENZORIALĂ A MATERIALELOR TEXTILE:

Vineri, 05 Mai 2017, ora 14, corp Tex1, laborator 206.

FullSizeRender

Coordonatori:
Conf.dr.ing. Rodica Harpa 
Sef lucr.dr.ing. Cristina Piroi
Conf.dr.ing. Irina Cristian